home   cviky na bederní páteř   cviky na krční páteř   bederní váleček   fyzioterapie   kontakty

McKenzie

METODA DLE McKENZIE - MECHANICKÁ DIAGNOSTIKA A TERAPIE (MDT)

Terapeutická metoda dle McKenzie (MDT), je využívána především jako diagnosticko-terapeutický systém, který založil Robin McKenzie na Novém Zélandě v 50. letech minulého století. Tato metoda je založená na stanovení diagnózy, resp. zařazení do příslušného syndromu, který vykazují všechny bolesti páteře tzv. mechanického původu, a autoterapii. Klienti většinou cvičí jeden jednoduchý, specifický cvik několikrát za den. Hlavním smyslem terapie dle McKenzie, je naučit klienty, jak si sám pomoci od akutních stavů bolesti jednotlivých částí pohybového aparátu a zároveň je naučit, jak těmto nepříjemným stavům předcházet. Při terapii je klient veden k pravidelnému aktivnímu cvičení a dalším opatřením, které mohou předcházet bolestivým stavům. Metoda dle  McKenzie je využívaná pro celý pohybový aparát, nejen pro páteř, ale i pro klouby končetin. Systém mechanického působení tlaků na kloub/meziobratlovou ploténku, ze kterého metoda dle McKenzie vychází, je logický a byl již mnohokrát potvrzen v mnoha vědeckých studiích, které byly prováděny po celém světě a byly publikovány v prestižních odborných časopisech

 

METODA McKENZIE V REHABILITACI REHASPORT PRAHA

Rehabilitace Rehasport v Praze, využívá mimo jiné, Mechanickou Diagnostiku a Terapii (MDT) dle McKenzie, která se soustředí především na klienty s bolestí zad, ale je úspěšně využívána i v léčbě kloubů končetin. Metoda dle McKenzie se nezaměřuje pouze na jednotlivé segmenty páteře, ale jejím hlavním cílem, je především upravovat stav klienta jak z hlediska přetrvávajících bolestí, tak z hlediska velice důležité prevence. Každý klient si musí uvědomit, že příčina bolesti zad může mít tzv. mechanickou příčinu, což znamená, že obtíže lze určitou polohou či pohybem provokovat a určitou polohou či pohybem naopak redukovat - tedy lze je mechanicky řešit. Součástí léčebné terapie dle McKenzie v Rehabilitaci Rehasport je vedení klienta k aktivnímu se podílení na léčbě.

V Rehabilitaci Rehasport se metodou McKenzie zabývá fyzioterapeutka Mgr. Jitka Kobrová, Cert. MDT která je McKenzie Institutem Czech Republic and Slovakia vyškolena v MDT metodě ve všech úrovních (A-D) a od listopadu 2018 je autorizovaným specialistou - certifikovaný terapeut Mechanické Diagnostiky a Terapie (Cert. MDT).

 

© 2014 McKenzie metoda