home   cviky na bederní páteř   cviky na krční páteř   bederní váleček   fyzioterapie   kontakty

 

 

FYZIOTERAPIE

Metodou McKenzie, by vás měl vyšetřovat a léčit pouze fyzioterapeut či lékař vyškolený v McKenzie Institutu. Na základě vyšetření, vám bude doporučen nejvhodnější cvik pro rehabilitaci a pokud to bude nutné i úprava denních aktivit. Cviky dle McKenzie mají často okamžitý účinek na klientovy příznaky. Podstatnou výhodou je i fakt, že instruovaný klient dokáže sám kontrolovat a ovlivňovat svoji bolest.

McKenzie terapeut neustále zhodnocuje změny příznaků (snížení/zvýšení intenzity bolesti, snížení/zvýšení výskytu bolesti či různých senzitivních projevů jako je mravenčení, chlad apod.) během terapie, aby klient dostal k autoterapii cvik cílený právě na jeho obtíže. Efektu v léčbě dosáhne klient opakovaným prováděním cvičení v terapeutem/lékařem určené četnosti a intenzitě za den. (Nováková, Mališka, Iliášová, 2001)

 

Nováková, E., Mališka, L., Iliášová, M. Terapie bederní páteře přístupem Robina McKenzie. 1.vyd. Praha, 2001. 68 s. ISBN 90-238-7047-5

 

© 2014 McKenzie fyzioterapie